ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ»

Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα :10/4/2012
Αρ.Πρωτ: 671
Λ. Δημοκρατίας 31 - 18010 ΑΙΓΙΝΑ    
ΠΡΟΣ:  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ»

Το Λιμενικό Ταμείο Αίγινας σχεδιάζει να εκτελέσει τα παρακάτω έργα σε λιμάνια και λιμενίσκους της Αίγινας. Προσκαλούμε λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία να καταθέσουν προσφορές στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Αίγινας, εντός δεκαημέρου, αρχής γενομένης από την 16η Απριλίου 2012.

Τα έργα είναι τα εξής :
1)      Λιμενίσκος Βαγίας : Απομάκρυνση φερτών υλών.
2)      Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Μαρίνας : Άνοιγμα καναλιού και απομάκρυνση φερτών υλών.
3)      Λιμενίσκος Πορτών : Επισκευή γλίστρας και αποκατάσταση υποσκαφής δρόμου.
4)      Διαμόρφωση και αποκατάσταση χώρου αλσυλίου Παναγίτσας.
5)      Επέκταση  ξύλινου στεγάστρου εκδοτηρίων στο κεντρικό λιμάνι Αίγινας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Δ.Λ.Τ. Αίγινας από 10:00’π.μ.- 14:00’μ.μ.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ του  Δ.Λ.Τ. Αίγινας,
 Παναγιώτης Βάρτζελης