Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εκτύπωση

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 18010 ΑΙΓΙΝΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1.ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕ Α.Π. 190/11-2-2014 (ΑΔΑΜ: 14REQ001863793)

2.ΤΗΝ ΑΠΟ 21/2/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

3. ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 35/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ .Σ. .Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΓΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

•Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΓΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ.

•ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ .Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ

08.00 Π.Μ. ΕΩΣ 14.30 Μ.Μ. (ΚΑ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ).

•Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/3/2014 KAI ΩΡΑ 14.30M.M.

•Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

•ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΤΑ (7) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 21/02/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

A/A
    

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΩΝ 10

Κ.Μ.

1 ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ

2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π. . 609/85, Ν. 1418/84, Ν. 3463/2006, Ν. 3263/04, Ν. 3669/08).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ. 2297022272, ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ .Σ.

.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ

 

 Επισυνάπτεται σε αρχείο pdf