Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΣΤΡΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 18010

ΑΙΓΙΝΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. ΤΗΝ 16/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2. ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 77/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 98/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΤΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΣΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΣΤΡΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

• Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΣΤΡΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΜΕΛΕΤΗ,

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ.

• ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ

08.00 Π.Μ. ΕΩΣ 14.30 Μ.Μ. (ΚΑ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ).

• Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5/2014 KAI ΩΡΑ 13.30M.M.

• Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΙΓΙΝΑΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ. 2297022272, ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ