Παρουσίαση

Το κτήριο που στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, βρίσκεται στην παραλία της Αίγινας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31, ακριβώς απέναντι από το σημείο του Κεντρικού Λιμένα που ονομάζεται "Παλαιά Προβλήτα". Κύριος στόχος των υπηρεσιών που προσφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας είναι η εύρυθμη λειτουργία του Κεντρικού Λιμένα της Αίγινας και η διευκόλυνση της εμπορικής, επιβατικής και τουριστικής κίνησης, όπως επίσης και η σωστή λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των άλλων λιμένων και λιμενίσκων της Αίγινας.

Ανάμεσα στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Αίγινας, είναι η διευκόλυνση του ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Η επιμέλεια και η αναβάθμιση των περιοχών στη ζώνη ευθύνης του με παράλληλο ευπρεπισμό και καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τη προμήθεια μηχανημάτων και κάθε είδους μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η συντήρηση και η ανανέωση τους.

Στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Αίγινας εντάσσονται επίσης και η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών για έργα υποδομής, έργα εγκαταστάσεων στους λιμένες, όπως και η εκπόνηση μελετών ανάπτυξης. Σχεδιάζει και υλοποιεί επενδύσεις για την συνεχή αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών του.

Τέλος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο συμμετέχει με διάφορους τρόπους στην αθλητική και πολιτιστική ζωή της Αίγινας, ενισχύοντας με όποιο τρόπο είναι δυνατόν την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί.