Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 18010 ΑΙΓΙΝΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. ΤΗΝ ΑΠΟ 7/7/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 2. ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 152/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ • Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ. • ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 08.00 Π.Μ. ΕΩΣ 14.30 Μ.Μ. (ΚΑ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ). • Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/7/2014 KAI ΩΡΑ 13.30M.M. • Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ. 2297022272, ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ