ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΛΙΜΕΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΑΊΓΙΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 18010 ΑΙΓΙΝΑ, ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ TΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Α/Α

Περιγραφή υπηρεσίας

Ενδεικτική Τιμή μονάδος

Ενδεικτικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Συνολικό Ενδεικτικό Κόστος

1

Ενοικίαση 2 χημικών τουαλετών ΑΜΕΑ για 4 μήνες και 1 εβδομαδιαίος καθαρισμός

2.285,53

2.285,53 €

525,67 €

2.811,20 €

2

Ενοικίαση 2 Ντουζιέρες για τον Λιμένα Αίγινας για 4 μήνες

560,00

560,00 €

128,80 €

688,80 €

 

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΛΆΒΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΑΠΌ ΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΕΡΓΆΣΙΜΕΣ ΗΜΈΡΕΣ ΑΠΌ 08.00 Π.Μ. ΈΩΣ 14.00 Μ.Μ. (ΚΑ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ).

Η ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΛΉΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/4/2016 KAI ΏΡΑ 14.00M.M.

Η ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΤΙΜΉ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΑΦΘΕΊ ΣΎΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΆΘΕΣΗΣ.

ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΈΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΎΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΛΙΜΕΝΙΚΟΎ ΤΑΜΕΊΟΥ ΑΊΓΙΝΑΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ 31, ΑΊΓΙΝΑ, ΤΗΛ. 2297022272.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ