ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

File Name: ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜ. ΛΙΜ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΟΧ 2- 2023_signed.pdf
File Size: 390.75 KB
File Type: application/pdf
Hits: 343 Hits
Created Date: 07-06-2023
Last Updated Date: 07-06-2023