ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αιτήσεις από 29/06/2024 έως και 08/07/2024
File Name: ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.pdf
File Size: 183.62 KB
File Type: application/pdf
Hits: 93 Hits
Created Date: 28-06-2024
Last Updated Date: 25-07-2024