ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2024 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2024 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ - 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αιτήσεις από 29/06/2024 έως και 08/07/2024
File Name: ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2024 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ_signed.pdf
File Size: 447.96 KB
File Type: application/pdf
Hits: 96 Hits
Created Date: 28-06-2024
Last Updated Date: 25-07-2024