ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΗΝ Τρίτη 27 Φεβρουαρίου του έτους 2024 και ώρα 14.00 μ.μ.

File Name: πρόσκληση δ.σ. 27_02.pdf
File Size: 227.94 KB
File Type: application/pdf
Hits: 197 Hits
Created Date: 23-02-2024
Last Updated Date: 24-04-2024