ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 μεταξύ των ωρών 09.00μ.μ. και 12:00μ.μ.

File Name: πρόσκληση δ.σ. 19_03_signed.pdf
File Size: 245.02 KB
File Type: application/pdf
Hits: 200 Hits
Created Date: 15-03-2024
Last Updated Date: 18-05-2024