ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 μεταξύ των ωρών 09.00μ.μ. και 12:00μ.μ.

File Name: πρόσκληση δ.σ. 09_07_signed.pdf
File Size: 243.4 KB
File Type: application/pdf
Hits: 56 Hits
Created Date: 09-07-2024
Last Updated Date: 25-07-2024