ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ την Δευτέρα 10 Ιουνίου του έτους 2024 μεταξύ των ωρών 13.00μ.μ. και 14:00μ.μ. New!

File Name: πρόσκληση δ.σ. 10_06.pdf
File Size: 191.01 KB
File Type: application/pdf
Hits: 19 Hits
Created Date: 10-06-2024
Last Updated Date: 13-06-2024