ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 μεταξύ των ωρών 09.00μ.μ. και 12:00μ.μ.

File Name: πρόσκληση δ.σ. 12_04_signed.pdf
File Size: 244.3 KB
File Type: application/pdf
Hits: 104 Hits
Created Date: 11-04-2024
Last Updated Date: 18-05-2024