ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 μεταξύ των ωρών 09.00μ.μ. και 12:00μ.μ

File Name: πρόσκληση δ.σ. 17_04_signed.pdf
File Size: 244.22 KB
File Type: application/pdf
Hits: 65 Hits
Created Date: 16-04-2024
Last Updated Date: 18-05-2024