ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ


ΠΡΟΣ: Τα αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
                          
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας  υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06(ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 09  Αυγούστου του έτους 2013 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

 

    Ενημέρωση, συζήτηση επί των αιτημάτων για την εξέταση των οφειλομένων σε εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν για το ΔΛΤ (σύμφωνα με το κείμενο της αίτησης των ενδιαφερομένων)  Αρ.Απ.Πρ. 561/02-07-13, Αρ.Απ.Πρ. 563/02-07-13, Αρ.Απ.Πρ. 569/04-07-13, Αρ.Απ.Πρ. 567/04-07-13, Αρ.Απ.Πρ.560/02-07-13, Αρ.Απ.Πρ. 644/29-07-13
    Αίτημα της κα Πιτυροπούλου Ευρυδίκη για ανανέωση παραχώρησης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημά της καθώς και για παραχώρηση χώρου (περιορισμένης χρονικής περιόδου) στο κρηπίδωμα του λιμενίσκου στο Φάρο.
    Αίτημα της κα Τζιρτζίωτη Βασιλικής, για ανανέωση παραχώρησης χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων απέναντι από το κατάστημά της στην περιοχή Παναγίτσας Αίγινας.
    Αίτημα για παραχώρηση χώρου στο κατάστημα NAMASTE στην Σουβάλα
    Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2013.
    Λήψη απόφασης για την έγκριση της Δαπάνης, της διάθεσης της πίστωσης και την διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πιστοποιημένου μηχανογραφικού προγράμματος οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
    Λήψη απόφασης για την έγκριση της Δαπάνης, της διάθεσης της πίστωσης και την διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκπαίδευση- υποστήριξη των υπηρεσιών στην χρήση και εφαρμογή του πιστοποιημένου μηχανογραφικού προγράμματος οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το οικονομικό έτος 2013.
    Απόφαση Ανανέωσης Σχεδίου Διαχείρισης Πετρελαιοειδών Καταλοίπων Πλοίων
    Απόφαση για αποδοχή Γεωτεχνικής Μελέτης του Νέου Λιμένος Σουβάλας
    Απόφαση για ορισμό επιβλέποντα Για Την Προμελέτη Π.Ε. Έργων Προστασίας Λιμένος Αγ. Μαρίνας Αίγινας.
    Απόφαση για Ανανέωση Της Σύμβασης Προκαταρκτικής Μελέτης Για Χωροθέτηση έργων προστασίας Λιμένος Αγ. Μαρίνας Αίγινας (ορισμός επιβλέποντα)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
 

ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ