ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου του έτους 2016 και ώρα 18.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:


1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 284/1-2-2016) της ΛΕΒΕ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον Λιμένα Αίγινας για το Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ Ν.Π. 8775.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2327/27-11-2015) της ΝΟΒΑ ΦΕΡΡΙΣ Ι Ν.Ε. για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον Λιμένα Αίγινας για το Ε/Γ-Ο/Γ ΦΟΙΒΟΣ Ν.Π. 11317.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2274/24-11-2015) της HELLENIC SEAWAYS MARITIME S.A. για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον Λιμένα Αίγινας για τα Ε/Γ-Υ/Γ.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2275/24-11-2015) της HELLENIC SEAWAYS MARITIME S.A. για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον Λιμένα Αίγινας για τα Ε/Γ-Ο/Γ.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2331/30-11-2015) της Α.Ν.Ε.Σ. Α.Ε. για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον Λιμένα Αίγινας για το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΠ 10532.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 380/15-02-2016) της AEGEAN FLYING DOLPHINS για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενου έτους.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2343/30-11-2015) της AEGEAN FLYING DOLPHINS για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον Λιμένα Αίγινας για Ε/Γ-Υ/Γ.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 420/19-2-2016) του κ. Αλευρόπουλου Σπύρου για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενων ετών.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 421/19-2-2016) του κ. Αλευρόπουλου Σπύρου για παραχώρηση του περιπτέρου στην είσοδο του Κεντρικού Λιμένα Αίγινας.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 379/15-02-2016) του κ. Πετρίτη Παντελή για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενων ετών.
11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2337/30-11-2015) του κ. Πετρίτη Παντελή για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος του με την επωνυμία «Σαρωνικός» τοποθεσίας Σουβάλας Αίγινας.
12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 290/02-02-2016) του κ. Σεχάι Μάριο για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενου έτους.
13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2611/30-12-2015) του κ. Σεχάι Μάριο για παραχώρηση χώρου έναντι του καταστήματος του στο Λιμάνι της Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
14. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2281/25-11-2015) του
Σωματείου Αλιέων «Ο Άγιος Νεκτάριος» για παραχώρηση οικίσκου τοποθεσίας Παναγίτσα Αίγινας για στέγαση γραφείου.
15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 287/2-2-2016) της ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. για παραχώρηση χώρου για έκθεση – πώληση βιβλίων.
16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 269/29-01-2016) του κ. Γκαρή Νεκτάριου για μείωση μισθώματος.
17. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 49/13-1-2016) του Σωματείου Επαγγελματιών Αγκιστρίου για παραχώρηση ενημερωτικού περιπτέρου στο Λιμάνι της Σκάλας Αγκιστρίου.
18. Λήψη απόφασης περί ορισμού αποφαινομένων οργάνων για τη συμπλήρωση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μόλου στη Σκάλα νήσου Αγκιστρίου».
19. Λήψη απόφασης για επισκευές πολυεστερικών σκαφών σε λιμένες δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2015 Δ.Λ.Τ. Αίγινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ